Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

HappyNo1
7604 f1cd 390
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaajzi ajzi
HappyNo1
8590 c0ef 390
Reposted fromrol rol vialike-a-star like-a-star
HappyNo1
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialike-a-star like-a-star
HappyNo1

June 18 2015

HappyNo1
1326 1d97 390
Reposted fromnaciol naciol vianivea nivea
HappyNo1
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.
HappyNo1
7604 f1cd 390
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viasatyra satyra
HappyNo1
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasatyra satyra

June 16 2015

HappyNo1
7260 4a9c 390
HappyNo1
1102 689d 390
Reposted fromslodkoslone slodkoslone vialeukopenia leukopenia
HappyNo1
6159 97df 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadzony dzony
HappyNo1
1832 ae8c
Reposted fromshar17666 shar17666 viadzony dzony
HappyNo1
1684 c8b0 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viadzony dzony
HappyNo1
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viamadadream madadream
HappyNo1
5133 bdf4 390
ehh
Reposted fromredshadow redshadow viavanite vanite
HappyNo1
5862 2a80 390
Reposted frompamietaj pamietaj viastaystrongangie staystrongangie
HappyNo1
a czego potrzeba ?
-znalezienia bratniej duszy.
kogoś kto postrzega świat tak samo jak Ty.
śmieje sie z tego samego
chce tego co Ty.
— The Mentalist
Reposted fromlike-a-star like-a-star
HappyNo1
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
HappyNo1
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viastaystrongangie staystrongangie
HappyNo1
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl